Säkerheten ombord

Alla, oberoende av krav och önskemål, skall i lugn och ro kunna njuta av resan utan att behöva oroa sig för säkerheten. m/s Medvind är försedd med modern teknik och utrustning som fyller de allra senaste kraven och personalen har den kunskap och övning som behövs vid eventuella nödsituationer. Det görs kontinuerliga brand- och vaktronder över hela fartyget. Det finns också brandvarnare och brandposter strategiskt utplacerade överallt ombord. Dessutom finns fasta släckningssystem bl.a. i maskinrummet.

Säkerhetsutrustningen ombord kontrolleras dagligen. Sjöfartsmyndigheterna besiktar fartyget och kontrollerar fartygets säkerhetsrutiner minst en gång per år. Var tredje år genomgår m/s Medvind även en besiktning på ett större varv, nu senast i april-11. Före varje enskild avgång går fartygsledningen igenom en checklista för att kontrollera att fartyget är sjövärdigt. Fartygets befälhavare är huvudansvarig för säkerheten ombord och var och en i besättningen har en egen väl inövad uppgift ifall något skulle hända. Deltagandet i de regelbundet förekommande säkerhetsövningarna är obligatoriskt för alla, och varje deltagande registreras.

Även m/s Medvinds landorganisation har en beredskap vid varje kryssning för krissituationer. Vid en nödsituation går larmet till landorganisationen, som genast sammankallas och bistår fartyget med hjälp och stöd. Organisationen i land utför sina uppgifter enligt en uppgjord krisberedskapsplan. m/s Medvind ordnar omedelbar sjuktransport från första ankomsthamn till närmaste sjukhus vid behov. Vid allvarligare sjukdomsfall tillkallas helikopter och sjuktransporten sker direkt från fartyget.

Vid behov av eventuell evakuering av de ombordvarande finns olika inövade rutiner för varje däck. Besättningen hjälper då passagerarna till samlingsstationerna. Vägen till din samlingsstation är försedd med gröna, upplysta skyltar. Larmet ges via det allmänna högtalarsystemet och hörs överallt ombord. Besättningen övar evakueringsåtgärder regelbundet. Det finns fler räddningsvästar ombord än det maximalt tillåtna passagerarantalet. Du behöver således aldrig vara orolig över att västarna inte skulle räcka till. Västarna förvaras i samlingsstationens omedelbara närhet. Besättningen delar ut västarna vid samlingsstationen. Vid en eventuell evakuering av fartyget ryms samtliga passagerare jämte besättningen i de livflottar som finns ombord. Livflottarna sjösättes med dävert (kran) av besättningen och innehåller all nödvändig utrustning.

På säkerhetsområdet är därför alla viktiga rutiner upptagna i m/s Medvinds Safety Management System (SMS). Systemet uppfyller kraven för IMO:s International Safety Management Code, den revideras och kontrolleras av myndigheterna regelbundet.

Välkommen ombord!

Fakta

Längd: 31,34 meter.
Största bredd: 9,50 meter.
Djupgående: 2,90 meter.
Toppfart: 13 knop.
Max antal passagerare: 250.

Kontakta oss

E-post:
info@msmedvind.com

Telefontider 13-16 på måndagar.
Helgdagar fram till avgång.
060-552290

Kommande turer

Adress

Besöksadress:
Inre hamnen i Sundsvall

Postadress:
Båtcharter i Sundsvall AB
Sjögatan 13
852 34 Sundsvall

Om m/s Medvind

Om m/s Medvind

Säkerheten ombord

Våra rutter

Charter

Bokning & kontakt

Turlista

Bokning

Kontakta oss

Vanliga frågor

Copyright © m/s Medvind 2014 – 2019